Thông báo lịch học ôn thi công chức KBNN 2017 TP.HCM

 LỊCH HỌC LỚP ÔN THI 

“TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NĂM 2017”

 

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học lớp ôn thi công chức Kho bạc 2017 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian học: Buổi sáng từ 8h00-11h30, buổi chiều từ 13h30-17h00

- Địa điểm học: Trung tâm Tin học Trường Đại học KHTN - Lầu 3, phòng 303 – 137E Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

STT

Nội dung chuyên đề

Thời lượng

Ngày giảng

Giảng viên

1

 

Chuyên đề 1: Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, chế độ công vụ và cán bộ công chức

 

1/2 ngày

 

Sáng Thứ 7

22/07

Ths. Trần Thị Thanh Ngà

GVC - Học viện Hành chính Quốc gia

Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế - tài chính

- Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế;

- Quản lý NN về tài chính;

- Quản lý NN về kế toán;

- Quản lý Tài chính trong cơ quan HCSN

1,5 ngày

 

Chiều Thứ 7,

Chủ nhật

22,23/07

TS. Mai Đình Lâm - Trưởng BM Tài chính công – HVHCQG cơ sở phía Nam

2

Chuyên đề 2: Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước.

-         Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;

-         Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;

-         Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;

-         Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của KBNN theo luật định

Hỏi đáp và một số đề mẫu

2 ngày

 

 

Thứ 7,

Chủ nhật

05,06/08

 

Ths. Trần Thị Thu Hương – Vụ chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính

3

Chuyên đề 3: Tiếng Anh (trình độ B)

1 ngày

 

Chủ nhật

30/07

 

Ths. Đoàn Quang Minh

- Trưởng BM Ngoại ngữ CN4-ĐHSP TPHCM

 

4

Chuyên đề 4: Tin học văn phòng

1 ngày

 

 

Thứ 7

29/07

Ths. Trần Thế Bảy - Đại học GTVT

 

 

Tổng ngày

 

6 ngày

 

 

 

+ Ghi chú: Lịch học có thể thay đổi theo yêu cầu của Giảng viên

Quản lý lớp: Mr. Xem 0938.385.001

TIN TỨC KHÁC:

- Thông báo chiêu sinh khóa học đào tạo "Nghiệp vụ thẩm định giá"
- THÔNG BÁO ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017
- THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS
- Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức KBNN 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Kế toán trưởng
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán thuế & lập báo cáo tài chính
- Khóa học kế toán sơ cấp
- THÔNG BÁO TẬP HỢP NHU CẦU HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG
- DOWNLOAD CHUYÊN ĐỀ ÔN THI CÔNG CHỨC
- LỚP ÔN THI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ NĂM 2016
- Hệ thống kiến thức trước kỳ thi (phần nghiệp vụ)
- Thông báo chiêu sinh khóa học đào tạo Nghiệp vụ thẩm định giá
- THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG - TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2016 - ĐỢT 4
- THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 - LẦN I
- THÔNG BÁO ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017
- THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS
- Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức BNN 2017
- Thông báo lịch học ôn thi công chức KBNN 2017 TP.HCM
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP