Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức KBNN 2017

  THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG

TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC 2017

 

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2017;

Căn cứ Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 của Kho bạc Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2017;

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo mở lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

1. Mục đích: Nhằm đáp ứng yêu cầu học ôn tập, rà soát kiến thức để phục vụ tốt nhất cho học viên đăng ký thi tuyển công chức Kho Bạc năm 2017.

2. Đối tượng:

- Những người đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Kho Bạc năm 2017 trên toàn quốc.

- Những đối tượng quan tâm khác.

 

3. Nội dung:

           

Nội dung chuyên đề

Thời gian giảng

Phí tập huấn

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Chuyên đề 1:  Kiến thức chung

- Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, chế độ công vụ và cán bộ công chức

-  Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

 

 

4 buổi x 3 tiếng

 

 

1.600.000đ

 

 

1.800.000đ

Chuyên đề 2: Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước.

-          Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;

-          Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;

-          Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;

-          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của KBNN theo luật định

Hỏi đáp và một số đề mẫu

6 buổi x 3 tiếng

2.400.000đ

2.600.000đ

Chuyên đề 3: Tiếng Anh

 

2 buổi x 3 tiếng

 

700.000đ

800.000đ

Chuyên đề 4: Tin học

 

2 buổi x 3 tiếng

700.000đ

 

800.000đ

Học toàn khóa, học phí chỉ còn:

 

 

5.000.000đ

5.500.000đ

Lưu ý: Nộp học phí trước ngày khai giảng được giảm 10% trên số tiền phải nộp. Phí tập huấn đã nộp không được hoàn trả.

4. Thời gian:

- Tại Hà Nội: Khai giảng vào 8h00 thứ 7 ngày 01 tháng 7 năm 2017. Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, lịch học cụ thể sẽ thông báo trên website: www.hvtc.edu.vn

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Khai giảng vào 8h00 thứ 7 ngày 08 tháng 7 năm 2017. Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, lịch học cụ thể sẽ thông báo trên website: www.hvtc.edu.vn

5. Địa điểm đăng ký:

- Tại Hà Nội: Học viện Tài chính: Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP Giáo dục Trí tuệ Việt Nam. Số 54/18 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

6. Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên có thâm niên công tác, có học hàm PGS, học vị TS của Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Hành chính quốc gia.

7. Phương thức đăng ký:

- Tại Hà Nội: Học viên đăng ký qua địa chỉ mail: ttbdtv.hvtc@gmail.com , tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc, hoặc qua điện thoại: Ms. Dương 0914 924 962 - Ms. Hi 0982 689 799 hoặc VP Trung tâm (04) 39334953

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Học viên đăng ký qua địa chỉ mail: tuvanhvtc@gmail.com , tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc, hoặc qua điện thoại: Mr. Xem 0938385001- 08.22442639.

TIN TỨC KHÁC:

- Thông báo chiêu sinh khóa học đào tạo "Nghiệp vụ thẩm định giá"
- THÔNG BÁO ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017
- THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS
- Thông báo lịch học ôn thi công chức KBNN 2017 TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Kế toán trưởng
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán thuế & lập báo cáo tài chính
- Khóa học kế toán sơ cấp
- THÔNG BÁO TẬP HỢP NHU CẦU HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG
- DOWNLOAD CHUYÊN ĐỀ ÔN THI CÔNG CHỨC
- LỚP ÔN THI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ NĂM 2016
- Hệ thống kiến thức trước kỳ thi (phần nghiệp vụ)
- Thông báo chiêu sinh khóa học đào tạo Nghiệp vụ thẩm định giá
- THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG - TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2016 - ĐỢT 4
- THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 - LẦN I
- THÔNG BÁO ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017
- THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS
- Thông báo mở khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức BNN 2017
- Thông báo lịch học ôn thi công chức KBNN 2017 TP.HCM
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP