Kế toán trưởng
 “Kế toán trưởng HCSN”
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Chương trình đào tạo gồm 11 chuyên đề: 

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán, cập nhật các văn bản chế độ mới về kế toán, tài chính;

Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuẩn hoá điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng (Khi bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng phải tham dự,  được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định và khi bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng sẽ được hưởng hệ số lương từ 0,1 đến 0,2 - Theo Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV ngày 15/11/2013)

1. Đối tượng được bồi dưỡng:

Là các cán bộ hiện đang làm công tác tài chính, kế toán tại các xã, phường và trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có đủ điều kiện sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 02 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 03 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

2. Nội dung bồi dưỡng: (theo quy định tại Điều 10, Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính). Nội dung các chuyên đề được Học viện Tài chính xây dựng và bổ sung, tài liệu biên soạn đã được Bộ Tài chính nghiệm thu và phát hành trên toàn quốc dùng để giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

 

 “Kế toán trưởng Doanh nghiệp”
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Chương trình đào tạo gồm 11 chuyên đề: 
 
Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán, cập nhật các văn bản chế độ mới về kế toán, tài chính;
 
Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp chuẩn hoá điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng (Khi bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng phải tham dự,  được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định và khi bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng sẽ được hưởng hệ số lương từ 0,1 đến 0,2 - Theo Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV)
 
1. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:
            Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp:
           - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
           - Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên;
           - Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.
           
2. Nội dung chương trình bồi dưỡng: (theo quy định tại Điều 10, Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính). Nội dung các chuyên đề được Học viện Tài chính xây dựng và bổ sung, tài liệu biên soạn đã được Bộ Tài chính nghiệm thu và phát hành trên toàn quốc dùng để giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
 
 
 

 


ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 

Các cơ sở đăng ký học Kế toán trưởng

 

 

 

Cơ sở tại Quận Tân Bình

Công ty CP Giáo Dục Trí Tuệ Việt Nam - Số 54/18 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 Tel: 028.22.44.2639 - 093.838.5001

 

 

    Cơ sở tại Quận Tân Phú

Trung tâm Tin Học - Ngoại Ngữ Trường Cao Đẳng GTVT TW III - Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

 Tel:028.66582771 - Hotline: 0903 788 989 - 089 8869 289

 

 

      Cơ sở tại Quận 12

 Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Kế Toán VINEDCO - Số 44A Đường TA06, Khu phố 7, Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tel: 028.22.44.2639 - 093.838.5001

 

 

 

 

 

 

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC: