• Chứng chỉ của bạn được cấp bởi Học viện Tài chính (Academy of Finance), là một trong những trường đại học công lập hàng đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam. 
  • Đội ngũ giảng viên hàng đầu, sẽ truyền tải cho bạn những giá trị trong công việc tương lai của bạn. 
  • Bạn chưa đủ điều kiện để nhận bằng kế toán trưởng vẫn được học, nhưng sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng . Khi đủ điều kiện có thể đổi lại chứng chỉ do Học viện tài chính cấp. 

  • Chúng tôi luôn có những chương trình ưu đãi và mức học phí phù hợp nhất. 
  • Đó là nhưng ưu thế của chúng tôi mà bạn cân nhắc để lựa chọn. 
 
ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM
Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, vào nghề kế toán
Thời lượng: 4 tuần, học tập trung, 3 buổi/tuần
Phương pháp: Huấn luyện, thiết lập và trải nghiệm tình huống
Tổ chức lớp: Không quá 10 học viên/lớp, thực hành CT thực
>> Xem thêm
 
Đào tạo kế toán: khóa học KẾ TOÁN SƠ CẤP
Mọi đối tượng, học viên có yêu cầu đều có thể học
4 tuần, học tập trung, 3 buổi/tuần
>> Xem thêm
 

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2017

 

 

 

 

Học viện Tài chính kết hợp với Công ty Cổ phần giáo dục trí tuệ Việt Nam mở các lớp ôn luyện thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2017, nhằm giúp các học viên tổng hợp lại kiến thức về Thuế, Kế toán … cũng như luyện các kỹ năng làm bài thi để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế tổ chức. Nội dung như sau : 

>> Xem thêm
 

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI

BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS

 

          Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

          Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Học viện Tài chính – Bộ Tài chính thông báo chiêu sinh khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản, như sau:

>> Xem thêm